Obě družiny se aktuálně scházejí v pátek od 18:30 do 20:30 a to v Elhaně a SUDu.

Další oddílové akce (včetně celooddílových schůzek) se řídí plánem akcí.