1. chlapecký oddíl skautů Jindřichův Hradec

VZP přispívá na tábory

Všeobecná Zdravotní Pojišťovna i letos poskytuje svým pojištěncům příspěvky na dětské tábory.

Příspěvěk je možné čerpat pro děti ve věku 6–18 let a jejich účast na prázdninovém letním táboře, táboře s cílenými pohybovými aktivitami a příměstském letním táboře (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2014. Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. do 31. 8. 2014.

Podmínky pro získání příspěvku:

  • pojištění dítěte u VZP,
  • bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1×; výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 500 Kč)
  • k žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout),
  • žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím),
  • příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Více informací naleznete přímo na stránkách VZP.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 1. chlapecký oddíl skautů Jindřichův Hradec

Theme by Anders Norén